Endüstriyel Boya

Endüstriyel Boya Son Kat: Endüstriyel Son Kat, tek bileşenli, hızlı yüzey kuruması yapabilen, alkid reçine esaslı parlak görünümde, son kat boyadır.
Endüstriyel Boya Son Kat Özellikleri: Parlak görünümde olması, Hava kurumalı olması, Yapışma kabiliyetinin iyi olması, Çok hızlı kuruma yapabilmesi.
Endüstriyel Boya Son Kat kullanım alanları: Endüstriyel Son Kat, özellikle yukarıda belirtilen özelliklerin tercih edildiği araç üstü ekipman ve tarım makineleri gibi çeşitli makine imalatları ile çelik konstrüksiyon imalatlarında kullanılan tüm metal yüzeylerde ve iskele boyası, son kat boya olarak rahatlıkla kullanılabilir.
Endüstriyel boya uygulamasından önce,
1111-1101 Paslı Metal Astar
1211-1101 Sentetik Astar
1311-1101 Selülozik Astar
1411-1101 Epoksi Astar
1411-1102 Epoksi Çinko Fosfat Astar
1411-1103 Epoksi Zinc Rich Astar
1411-1104 Epoksi HB Astar
1411-1114 Epoksi Korozyon inhibitörlü Astar
1412-1201 Solventsiz Epoksi Astar
1421-1104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1108 Epoksi Yüzey Toleranslı Ara Kat
1421-1109 Epoksi Miox Astar
1421-1208 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
1811-1103 İnorganik Çinko Astar
Ürünlerin den biri, ilk kat (astar) olarak yüzeye uygulanmış olmalıdır. Yaş üstü yaş uygulama yapılacak ise astar uygulamasından sonra aradan, hava kurumalı astar uygulamaları için en az 30 dakika, epoksi astar uygulamaları içinde en az 2 saat süre geçmiş olmalıdır.

Endüstriyel Boya Son Kat Uygulama:
Endüstriyel Son Kat (1131-1301) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda Endüstriyel Tiner (1151-1401) ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilir. (Püskürtme uygulamalarında uygulama viskozitesi 18” - 21” / DC4 / 20°C, fırça ve rulo uygulamalarında ise 24” - 39” / DC4 / 20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır) Kendisinden beklenen performansı sağlayabilmesi için en az 50 μ kuru film kalınlığı verecek şekilde, önerilen astarlar üzerine son kat olarak uygulanması tavsiye edilir.
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Teknik bilgiler:
Endüstriyel Boya Son Kat parlak görünümlüdür.
Boya Yoğunluk: 1,15 ± 0,05 g/ml
Katı madde % ağırlığı: 76 ± 2
katı madde % hacmi: 67 ± 4
Toz Kuruma zamanı 8 - 10 Dakkika 20 °C
Dokunma kuruma zamanı 15 - 17 Dakkika 20 °C
Montaj kuruma zamanı 3 Saat 20 °C
Net kuruma zamanı 24 Saat
Malzeme karışımları; Karışımlar 4 saat 20 °C 
10 Kg Endüstriyel Boya Son Kat ( Ürün kodu 1131-1301 )
1,5 kg Endüstriyel Tiner ( Ürün kodu 1151-1401 )
Endüstriyel Son Kat Boya: Rulo, Fırça ve püskürtme ile uygulanır.
Uygulanacak Endüstriyel Boyanın kuru film kalınlığı: 50 µ
Endüstriyel Boya Son Kat tüketimi: 1 bir litre ile 13,5 m2 / lt 50 µ kuru film kalınlığında uygulanır.
Güvenlik ve Sağlık Bilgileri: Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının istenildiği durumlarda, katlar arasında 60 saat süre geçilmiş ise hafif zımpara yapılmalıdır. iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları 1151-1401 Endüstriyel Tiner ile iyice temizlenmelidir. Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir. Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan önce 24 saat beklenilmelidir.
Rapid Boya Sembolü: Xn, F
Tehlike Uyarıları R: 11 20/ 21 / 22
Güvenlik Uyarıları: 16 - 20/ 21-24/ 25-38
Genel Uyarılar: Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız. Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Anahtar Kelimeler ;
Endüstriyel Boya , Endüstriyel Boya , Endüstriyel Boya ,

Endüstriyel Boya

, ankara Endüstriyel Boya , ankara Endüstriyel Boya , ankara Endüstriyel Boya ,

ankara Endüstriyel Boya

, istanbul Endüstriyel Boya , istanbul Endüstriyel Boya , istanbul Endüstriyel Boya ,

istanbul Endüstriyel Boya